Mikulášska Lúčanská KVAPKA KRVI

Všetkým pravidelným darcom, ale aj pre tých, ktorí to chcú vyskúšať prvykrát posielame s dostatočným časovým predstihom termín konania "Mikulášskej kvapky krvi", aby ste si to vedeli naplánovať a prísť ku nám do Lúčky v čo najväčšom počte. Ďakujeme, tešíme sa na Vás a nebojte sa, pripomenieme sa v "pravý" čas.

Späť do obchodu