O nás

Občianske združenie "Topľanská Lúčka"je dobrovoľná, nepolitická organizácia s právnou subjektivitou, ktoré vzniklo 14.12.2021.

Cieľom tohto OZ je rozvoj kultúrnej, športovej a inej činnosti spojenej s utužovaním rodinných, susedských vzťahov v obci.

Chce rozvíjať rekreačný šport,organizovať spomienkové turnaje, založiť nové kluby v športovej oblasti, rozvíjať turistiku, organizovať výlety do prírody spojených s ochranou životného prostredia, organizovanie výletov na iné športové podujatia mimo obce a vytvárať vhodné podmienky na zimný šport.

Samozrejme, že chce posunúť život v obci aj v kultúrnej oblasti a to napr. pri organizovaní zábavných podujatí, vystúpení hudobných skupín, organizovanie výletov za kultúrou aj mimo obce. V spoločenskej oblasti sa chce zamerať na organizovanie akcií pre rodiny s deťmi, pre seniorov.

OZ "Topľanská Lúčka" sa chce aktívne podieľať na zveľaďovaní obce v spolupráci so samosprávou obce. Bude sa aktívne zapájať do výziev a projektov , ktoré umožnia aj touto formou získavať "finančné granty" na dosiahnutie cieľov OZ.

Svojou aktivitou chce OZ vyzývať všetkých občanov, deti, mládež, seniorov k aktívnej účasti na všetkých podujatiach, na aktivitách, ktoré sa budú v obci diať za účelom zviditeľnenia našej obce a hlavne za účelom jej zveľadenia pre lepší a pestrejší život obyvateľov obce.

Členom združenia sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami OZ a kto chce byť nápomocný pri plnení cieľov

Späť do obchodu