Október- mesiac úcty k starším

Staroba nie je choroba, ale prirodzená súčasť nášho života. OKTÓBER je mesiac úcty k starším, k tým ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. 🙏Mesiac úcty k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás-ich deti.🙏 Mesiac úcty k našim otcom, mamám, starým rodičom, prarodičom, ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše ostali hladké. 🙏 ĎAKUJEME 🙏❤️

Späť do obchodu