Projekty 2022

Rok 2022 máme úspešne za sebou, naše Občianske združenie oslávilo svoje 1.výročie vzniku a my Vám chceme okrem našich akcií, ktoré robíme pre Vás predstaviť aj REPORT výziev, do ktorých sme sa zapojili. Niektoré boli úspešné, ale niektoré nie. Nevadí, budeme pokračovať naďalej a zapájať sa, aby sme získali granty na realizáciu našich spoločných plánov.

Ďakujeme Vám za podporu a Vaše názory, námety a nápady, ktoré sú pre nás inšpiráciou a povzbudením do ďalšej práce. Poďakovanie patrí aj samospráve obce za súčinnosť pri zasielaní podkladov potrebných k jednotlivým projektom

 

P.Č. Názov výzvy Vyhlasovateľ výzvy Názov projektu Úspešnosť projektu Výška dotácie
1. Spoločne pre región U.S.S.STEEL, Karpat.nadácia Zveľaďujeme Lúčanský chotár áno 3000,-eur
2. Projekty zamestnancov Partner Nadácia Volkswagen Slovakia Zdravé a múdre deti naša bud. nie 0
3. Športuj aj ty Nadácia SPP Lúčka žije športom nie 0
4. Anketa Strom roka 2022 Nadácia Ekopolis Strom roka 2022 nie 0
5. Kultúra  PSK Prešov Projekčná technika  áno 1300,-eur
6. Máme radi Východ Karpatská nadácia  Lúčka žije športom nie  0
7. Šariš ľuďom 2022 Komun.nadácia V.Šariš Čistejší a zdravší Lúč.chotár nie 0
8. Nápad pre 3 generácie  Poštová banka Lúčka žije športom nie  0
9. Projektová výzva JAR 2022 Svet plastelíny   áno 8,4 kg plastelíny pre ZŠ a MŠ
10. Vianoční pomocníci   VÚB banka Želania  áno Kolobežka pre 1 dieťa z obce
11. Sila komunity  T deutsche telekom, Karp.nad. Lúčanský slávik nie 0
Späť do obchodu