Topľanská dolina pomôžte nám

Občianske združenie Topľanská Lúčka sa zapojilo do Parcitipatívnej výzvy 2023 v rámci Prešovského samosprávneho kraja.
Chceli by sme pokračovať v ďalšom skrášľovaní oddychovej zóny v našej obci - vybudovaním amfiteátra, lavičiek, zabezpečovacieho systému a komfortnejšieho letného kina ako doteraz. Prosíme Vás, pošlite nám svoj hlas. Ak sa nám podarí uspieť prinesieme radosť a väčšie množstvo kultúry pre všetkých Lúčanov a taktiež pre všetkých Vás z Topľanskej doliny.
Hlasujte na tel. čísle 0902 025 502 v SMS tvare PSK36.
Cena spätnej sms je 0€ a hlasovať môžte z jedného tel. čísla jedenkrát.
ĎAKUJEME❤️
Späť do obchodu