Uzávierka 2022

Príjmy a výdavky v eur s dokladmi -> 

Účtovná závierka -> 

Späť do obchodu