Ďalšia brigáda Zveľaďujeme Lučanský chotár v spolupráci so ZŠ Kračúnovce a Súkromnou základnou školou v Giraltovciach

Do prírody sa má chodiť oddychovať, relaxovať a „dobíjať baterky“, keďže žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe. Ale ešte stále je medzi nami veľa takých, ktorí si prírodu pomýlili so „zberným dvorom, či smetiskom. ????

Ďakujeme vedeniu ZŠ Kračunovce, že aj oni nás na konci školského roka so svojimi žiakmi podporili v našom projekte „Zveľaďujeme Lúčanský chotár“ a počas prechádzky vyzbierali takéto množstvo odpadkov. ???????????? Zamyslieť sa musíme všetci. ???? Veľké ĎAKUJEME vám právom patrí a žiakom zvlášť. Šírte túto osvetu o ochrane životného prostredia ďalej. ????????????

 

Stará múdrosť vraví: „Čo sa za mladi naučíš, na starosť, ako keby si našiel. „ ????

Ďakujeme vedeniu Súkromnej základnej školy v Giraltovciach, pedagógom a hlavne deťom, že aj v „tej horúčave “ podporili náš projekt „Zveľaďujeme Lúčanský chotár “ a v plnom nasadení vyzbierali odpadky, ktoré patria do koša, ale ešte stále sa medzi nami nájdu nezodpovední ľudia, ktorí ich vyhadzujú do prírody, či inde mimo smetných košov.???? Tieto deti sú príkladom pre nás všetkých. ???? Ďakujeme učiteľom, že myšlienku ochrany životného prostredia deťom prezentujú tým najlepším spôsobom. ????????????

 

Späť do obchodu