Prvá brigáda : Zveľaďujeme Lučanský chotár

„ZVEĽAĎUJEME LÚČANSKÝ CHOTÁR“, to je názov projektu, ktorým sme od Karpatskej nadácie a spoločnosti U.S.STEEL Košice získali grant vo výške 3000,-eur. Cieľom tohto projektu je:

  • zvýšiť enviromentálne povedomie u detí a mládeže,
  • revitalizácia verejných priestranstiev v Lúčanskom chotári,
  • rast informovanosti občanov o svojej obci.

Aktívni občania obce dlhodobo sledujú neustále znečisťovanie okolia obce Lúčka, vznik čierných skládok, ktoré zaťažujú nielen životné prostredie, ale aj rozpočet obce. Enviromentálne cítenie v spoločnosti je dlhodobý proces, ale začínať treba už v útlom veku. Preto chceme v obci spojiť všetky vekové kategórie občanov obce, deti, mládež aj ich rodičov a starých rodičov, a to vznikom „EKO“ hliadok a upriamiť ich pozornosť na životné prostredie a umožniť im v konkrétnych krokoch /organizovanie brigád/ zapojiť sa do aktivít, ktorými pomôžu zveľadiť miesta, kde žijú oni aj ich rodiny.

Občianske združenie „Topľanská Lúčka“ zabezpečilo všetko potrebné pre zrealizovanie prvej brigády spojenej so zbieraním odpadkov a oslovilo tých najmenších, ktorých v obci máme a to deti z našej MŠ, ktoré pod vedením svojich pedagógov začali čistiť „Lučanský chotár“. Tieto najmenšie deti môžu byť svojimi činmi príkladom pre nás všetkých. Je najvyšší čas, aby sme sa otázkou ochrany životného prostredia začali všetci začali zaoberať naozaj vážne.

Ďakujeme veľmi pekne vedeniu MŠ p. riaditeľke M.Ondekovej a p. učiteľke p. M. Frimerovej a hlavne naším detičkám, že úspešne začali „šnúru“ aktivít spojených s uvedeným projektom. Karpatská nadácia U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

Späť do obchodu